Zabezpečení vstupu do mateřské školy - Bezpečná školka

safy2 Zabezpečení vstupu – cena je stanovena individuálně, dle rozsahu instalačních prací u klienta (počty řídících jednotek, externích čteček, dveřních zámků ...) Pro cenovou nabídku kontaktuje obchodní oddělení zde

Při nové instalaci vstupního systému safy2 s automatickým nastavením modulu safy2 Lite, uživatel získává možnost využití modulu safy2 Full na 365 dnů ZDARMA, přičemž první den této lhůty začíná následujícím dnem po datu uvedeném ve smlouvě o poskytování služeb. Poplatek za administrativní modul safy2 Lite se váže a účtuje ke každé řídící jednotce vstupního systému safy2.

Při aktivaci Administrativního modulu safy2 (nedochází k ní současně s instalací nového vstupního systému) uživatel získává devadesáti denní lhůtu pro využití informačního systému safy2 Full ZDARMA pro seznámení se a otestování funkcionalit informačního systému. První den devadesátidenní lhůty začíná následujícím dnem po datu uvedeném na smlouvě o poskytování služeb. Po ukončení této lhůty, stejně jako roční lhůty nabíhající po nové instalaci vstupního systému, je nutné se rozhodnout, zda bude systém nadále využívám v rozsahu safy2 Full (plnohodnotná matrika) a bude zpoplatněn měsíčním poplatkem za užívání služby viz ceník safy2 Full, nebo bude využíván jen v rozsahu safy2 Docházka (elektronická evidence příchodů a odchodů zaměstnanců) viz ceník safy2 Docházka, nebo nadále zůstane v nastaveném režimu safy2 Lite, kdy budou využity funkcionality informačního systému jen pro obsluhu vstupního systému (evidence jména a příjmení dítěte, jména a příjmení oprávněných osob s vazbou na dítě, informace k průchodům) viz ceník safy2 Lite. Poplatek za využití safy2 Administrativní moduly je vázán a účtován ke každému jednomu subjektu, případně jednotlivým odloučeným pracovištím.

 

Elektronická matrika - informační systém pro školky safy2 - Full

 

Ukázka  administrace  informačního systému safy2